Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, May 14, 2017

Nhiều anh em không biết tìm VPS free ở đâu để đào Coin hoặc làm các công việc khác phục vụ cho MMO. Hôm nay mình tổng hợp danh sách các nhà cung cấp VPS Cloud Free dùng thử cho các ae đỡ phải tìm kiếm. Trước tiên thì các bạn cần có thẻ VISA credit card có ít nhất 100k trong thẻ nhé, vì hầu hết các nhà cung cấp cần xác minh được thanh toán của bạn trước khi cho các bạn dùng thử dịch vụ của mình.


⇒ Danh sách các VPS TRIAL dùng thử miễn phí 2017 nhà cung cấp Hosting mà đòi hỏi phải có thẻ tín dụng:
VULTR VPS Hosting : http://www.vultr.com/
Google Cloud (cho 300$ dùng thử)  - https://cloud.google.com/
Windows Azure - http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/
(Dùng thử 90 ngày miễn phí)
Amazon AWS EC2 - http://aws.amazon.com/
(Trong 1 năm)
Chunk Máy chủ VPS Hosting - https://chunkhost.com/
(Dùng thử 14 ngày miễn phí)
Ba 8 Mạng - http://www.triple8.net/vps.htm
(Dùng thử 7 ngày miễn phí)
Zunicore Hosting - https://www.zunicore.com/
(Dùng thử 14 ngày miễn phí)
RSAWEB Hosting - http://www.rsawebcloud.com/
(7 ngày dùng thử miễn phí máy chủ đám mây)
GoGrid Hosting - http://www.gogrid.com/ (VM)
($ 100 tín miễn phí khi bạn đăng ký một thử nghiệm)
PhoenixNap Hosting - http://www.phoenixnap.com/secured-cloud/
(Trong vòng một tháng, 50 $ các khoản tín dụng khi bạn đăng ký một thử nghiệm)
AirVM Hosting - https://airvm.cloudhostedservers.com/signup.php?trial=go
ServerLove Hosting - http://www.serverlove.com/free-trial/
(trong một tháng)
Đại Tây Dương Hosting - https://cloud.atlantic.net/index.php?page=newsignup
(trong một tháng)
IBM Softlayer Hosting - http://www.softlayer.com/info/special-free-cloud
(trong một tháng)

⇒Update mới miễn phí VPS Trial 2017 Hosting - Không cần thẻ tín dụng:

Dưới VPS miễn phí cung cấp Danh sách đã được thu thập từ nhiều trang web chính thức. Chúng tôi đang cố gắng cấp của chúng tôi tốt nhất để Tiến vps thử nghiệm miễn phí cho người dùng. Giữ kết nối để biết thêm về vps miễn phí.
Skytap thử nghiệm VPS Hosting https://www.skytap.com/skytap-trial/
Apponfy - https://www.apponfly.com/
Kiểm tra đây để biết thêm về apponfy miễn phí Windows VPS Từ apponfly
Accuwebhosting dùng thử miễn phí Link - https://www.accuwebhosting.com/vps-hosting/windows-vps-hosting/free-vps
NeuPrime miễn phí cửa sổ VPS Trial Click vào đây
Incloudibly - incloudibly.net/en/cart/add/145/trial
7 ngày VPS thử nghiệm miễn phí
CloudSigma 7 Days VPS miễn phí Trial- https://www.cloudsigma.com/cloud-servers/virtual-private-server-vps-hosting/
7 ngày miễn phí
NxtGen Mây VPS - cửa sổ và Linux VPS trong 1 tháng mà không cần bất kỳ số thẻ tín dụng https://nxtgen.com/enterprise-cloud-configurator/
1 tháng
UpCloud miễn phí VPS - thử nghiệm miễn phí VPS với Hight chất lượng đám mây dịch vụ- https://www.upcloud.com/signup/
Saucelabs - https://saucelabs.com/signup/trial
Instafree - http://www.instafree.com/free-vps.php
VirtualMaster - https://www.virtualmaster.com/

⇒ Danh sách miễn phí Of VPS Trial 2017 cung cấp dịch vụ Hosting Không cần thẻ tín dụng cần thiết:

OpenHosting - https://east1.openhosting.com/accounts/trial/
(Dùng thử 5 ngày miễn phí)
ElasticHosts - http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial
(Dùng thử 5 ngày miễn phí)
Mây Sigma - http://cloudsigma.com/
(Dùng thử 7 ngày miễn phí)
Desktone Hosting - http://www.desktone.com/free_trial
(Dùng thử 7 ngày miễn phí)
Eurobyte - http://eurobyte.ru/
(Dùng thử 14 ngày miễn phí)
Microsoft Dynamics VPS Hosting - http://www.atum.com/
(Dùng thử 15 ngày miễn phí)
CloudShare VPS Hosting - http://www.cloudshare.com/
(Dùng thử 14 ngày miễn phí)
RSA Web VPS Hosting - http://www.rsaweb.co.za/cloud-servers-free-trial/
(7 ngày miễn phí)
Sublime IP Hosting - http://www.sublimeip.com/services/cloud/free-trial/
(5 ngày miễn phí)
Gandi Hosting - https://www.gandi.net/hosting/trial
(Dùng thử 7 ngày miễn phí)

Update Coming soon....

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts